İklim ve Sürdürülebilir Kalkınma

İklim ve sürdürülebilir kalkınma sadece hizmetlerimize olan bütünsel yaklaşımımızın bir parçası değil, aynı zamanda ana faaliyet alanlarımızın bir parçasıdır. Özellikle kentlere ve su/atıksu işletmelerine yönelik iklim değişikliği uyum strateji ve planlama çalışmaları sunuyoruz. Düşük karbon emisyonlu büyüme stratejileri ve planlama çalışmaları, yeşil büyüme/çevre dostu büyüme strateji ve planları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çalışmaları da diğer faaliyet alanlarımızdır.
İklim ve Sürdürülebilir Kalkınma
Kurumsal Gelişim ve Yönetim Danışmanlığı
Su ve Atık
Çevresel ve Sosyal Yönetim
Sosyal Sektörler
Kapasite Geliştirme
Su Kayıp - Kaçakları
Uluslararası İhaleler ve Sözleşme Yönetimi

HABERLER