İklim ve Sürdürülebilir Kalkınma

İklim ve sürdürülebilir kalkınma sadece hizmetlerimize olan bütünsel yaklaşımımızın bir parçası değil, aynı zamanda ana faaliyet alanlarımızın bir parçasıdır. Özellikle kentlere ve su/atıksu işletmelerine yönelik iklim değişikliği uyum strateji ve planlama çalışmaları sunuyoruz. Düşük karbon emisyonlu büyüme stratejileri ve planlama çalışmaları, yeşil büyüme/çevre dostu büyüme strateji ve planları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çalışmaları da diğer faaliyet alanlarımızdır.

Aqwadem ile ilgili haberler