KAPASİTE GELİŞTİRME

ULUSLARARASI İHALELER ve SÖZLEŞME YÖNETİMİPROJE YÖNETİMİ, İZLEME - DEĞERLENDİRMEKURUMSAL YÖNETİMÇEVRE VE İKLİMTEKNİK VE FİNANSAL EĞİTİMLERKİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
ULUSLARARASI İHALELER ve SÖZLEŞME YÖNETİMİ
Özellikle altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör organizasyonlarına, belediyelere ve proje uygulama kuruluşlarına ve ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış uluslararası ihaleler ve sözleşme yönetimi eğitimi AQWADEM Akademi’nin sunduğu eğitim hizmetleri arasındadır. Bu konuda kapasite geliştirme amacıyla teknik destek, etkinlikler, ihtiyaca göre belirlenen yöntemler ile destek hizmetleri de sunmaktayız. 

Uluslararası İhaleler için İhale Dosyası Oluşturma Eğitimi
Uluslararası Satın Alma Kurallarına göre Teklif Değerlendirme Eğitimi
Uluslararası Sözleşme (FIDIC, vb.) Yönetimi Eğitimi 
Anlaşmazlık Çözüm Kurulu  (DAB) Eğitimi  
PROJE YÖNETİMİ, İZLEME - DEĞERLENDİRME
Özellikle altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör organizasyonlarına, belediyelere ve proje uygulama kuruluşlarına ve ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış proje yönetimi, izleme-değerlendirme eğitimi AQWADEM Akademi’nin sunduğu eğitim hizmetleri arasındadır. 

Proje yönetimi desteği ve eğitimi: Kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik olarak, uluslararası ihale ve sözleşmelere uygun biçimde proje yönetimi desteği ve eğitimi.  
Proje izleme ve değerlendirme desteği ve eğitimi: Kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik olarak, uluslararası ihale ve sözleşmelere uygun biçimde proje izleme ve değerlendirme desteği ve eğitimi.  

KURUMSAL YÖNETİM
Özellikle altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör organizasyonlarına, belediyelere ve proje uygulama kuruluşlarına ve ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış kurumsal yönetim eğitimi AQWADEM Akademi’nin sunduğu eğitim hizmetleri arasındadır. Bu konuda kapasite geliştirme amacıyla teknik destek, etkinlikler, ihtiyaca göre belirlenen yöntemler ile destek hizmetleri de sunmaktayız.
Kurumsal Yönetim
Yeniden yapılanma ve Değişim Yönetimi
Su Yönetiminin Temel İlkeleri
Mali Yönetim
Tam Maliyet Esaslı Tarifelendirme
Varlık Yönetimi ve Varlık Bilgi Sistemleri
Abone İlişkileri Yönetimi
Akıllı Su ve Altyapı Sistemleri
Bilgi Yönetim Sistemleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Özel Sektör Katılım Modelleri
ÇEVRE VE İKLİM
Özellikle altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör organizasyonlarına, belediyelere ve proje uygulama kuruluşlarına ve ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış çevre ve iklim eğitimi AQWADEM Akademi’nin sunduğu eğitim hizmetleri arasındadır. 

İklim Eylem Planları
Altyapı Sistemlerinde Enerji verimliliği
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yeşil Büyüme
Uluslararası Proje Uygulamalarında Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği

TEKNİK VE FİNANSAL EĞİTİMLER
AQWADEM Akademi olarak özellikle altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör organizasyonlarına, belediyelere ve proje uygulama kuruluşlarına ve ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış alanında uzman kadromuzca teknik eğitimler veriyoruz.

Hidrolik Modelleme
Gelir Getirmeyen Su Çalışmaları (Su kayıp ve kaçakları)
Altyapı Bakım ve İşletme Eğitimleri
Atıksu Arıtma Tesisleri İşletimi
Fayda Maliyet Analizi 
Finansal ve Ekonomik Analiz
Mali Yönetim 

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

AQWADEM Akademi olarak özellikle altyapı sektörlerine yönelik olarak tasarlanmış, alanında uzman kadromuzca kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz.