about image

AQWADEM Akademi

AQWADEM Akademi, özel sektör ve başta belediyeler olmak üzere kamu sektörü paydaşlarının ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kurumsal ve teknik konularda kapasite geliştirmek ve eğitim hizmetleri sağlamak amacıyla kurulmuştur.

AQWADEM Akademi’de eğitimler, konularında ulusal ve uluslararası deneyime sahip eğitimciler tarafından “interaktif öğrenme” yöntemleri ve “yetişkin eğitimi” prensipleri ile teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. AQWADEM e-Akademi’de ise aynı bağlam içinde ve aynı amaca yönelik olarak çevrimiçi eğitim çözümleri sunmaktayız.

AQWADEM Akademi, genel duyuru ile tüm hedef grupların katılımına açık düzenlediği etkinliklerin yanı sıra, talep eden kurumlar için “ihtiyaç analizleri” doğrultusunda özel eğitimler de geliştirmekte ve uygulamaktadır.