2012 TR 16 PR 003 - Mardin Atıksu Projesi (AB-IPA I)için Fizibilite, Projelendirme ve IPA Başvuru Paketi'nin Hazırlanması
Kütahya, Ilıca ve Yoncalı Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Tasarımı Projesi
Zonguldak Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapımı için Uygulama Projelerinin Hazırlanması
Van Katı Atık Projesi için Fizibilite, Projelendirme ve IPA Başvuru Paketi'nin Hazırlanması (EU IPA II)
Bodrum Su-Projesi (EBRD) Uygulama Destek Hizmetleri; Mühendislik, Tasarım ve Sözleşme Denetimi
Türkiye’de Uluslararası Eğitim Olanaklarının Araştırılması, JICA
Türkiye’de Sürdürülebilir Tedarik Zinciri için Biyoenerji Yatırımları Oluşturulmasının Desteklenmesi Projesi
DenizBank AFD Tarafından Sağlanan Kredi Limitinin Nihai Değerlendirmesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şişhane – Yenikapı Metro Uzatma Projesi Nihai Değerlendirmesi
DER-KAB (Tunceli, Türkiye) Katı Atık Birliği Entegre Katı Atık Yönetim Projesi (EU IPA II)
Türkiye'deki Su ve Katı Atık Projelerinin Değerlendirilmesine Destek İçin AB Delegasyonuna Teknik Yardım
JICA FY2014 Paket III-2 Nihai Değerlendirme (Hindistan, Makedonya, Türkiye, Ukrayna)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yatırım Programı Kapsamında AFD Tarafından Desteklenen Projelerin Nihai Değerlendirmesi
TÜBİTAK MAM GE (Gebze Innofood ve AFSL Giresun ve Şanlıurfa Test Analiz Laboratuvarı) Detaylı Tasarımının ve FIDIC İhale Dosyasının Hazırlanması (EU IPA II)
Dicle Havzası Master Planı-Su İhtiyacı ve Su Kalitesi Çalışması (Alt Taşeron)
GAP Bölgesinde Tarım Sektör için Veri Toplama Araştırması, JICA
Sayaç Okuyucular için Müşteri İlişkileri Eğitimi, Van Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mart 2007, Van.
Gaziantep Kentsel Ulaşım Projesi Çevre ve Sağlık Güvenlik Yönetim Planları
Ereğli (TR) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi Fizibilite, Tasarım ve İhale İçin Teknik Yardım (EU IPA I)
Türk Limanlarında ve Kıyı Alanlarında Trafik Yönetiminin ve Çevresel Güvenliğin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek
Erzurum Su ve Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrollük - Kapasite Geliştirme ve Modernizasyon Hizmetleri Bileşeni
TSKB Belediye Altyapı Projesi – İlgili Önlemler - Eğitim Programı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi
Tekirdağ'da Hayvansal Biyogazdan Elektrik Üretimi İçin Fizibilite Çalışması
Gaziantep GASKİ Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Depolama Sahası Tasarımı
İzmir Feribot Projesi - Kurumsal
Susurluk Havzası Master Planı-Su İhtiyacı ve Su Kalitesi Çalışması (Alt Taşeron)
İznik, Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey İlçeleri (Bursa-Türkiye) için Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projelerinin Hazırlanması
Suriyeli Göçmenlerden Etkilenen Belediye Altyapısı Araştırma Çalışması, JICA
Kardemir Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi Ve Çubuk Ve Kangal Haddehanesi Projeleri Çevresel ve Sosyal İzleme Raporları
Satın Alma ve FIDIC Sözleşmeleri Yönetimi, Bodrum Belediyesi, Ocak 2012, Bodrum.
Orta Asya Orta Doğu Ülkeleri için Endüstriyel Otomasyon Teknolojisini (IAT) Genişletme Projesi Etüt Çalışması, JICA
Ödemiş (İzmir-Türkiye) Su Temin ve Dağıtım Şebeke Projelerinin Hazırlanması
MUWIT Kapsamında İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Programı
Muğla Vahşi Depolama Çöp Gazının Enerji Yatırımına Dönüştürülmesi için Ön Fizibilite Çalışmaları
Konya ve Balıkesir Katı Atık Yönetimi Projeleri İçin Ön Tasarım ve FIDIC İhale Dosyalarının Hazırlanması (EU IPA I)
Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi için Kütahya Su ve Atıksu Müdürlüğü Kurumsal ve Teknik Destek Çalışmaları
Sosyal-Çevresel ve Yatırım Programları (SEIP) için Teknik Destek ve İzleme Hizmetlerinin Sağlanması Projesi
Türk Sanayisinin Çevresel ve Enerji Performanslarının İyileştirilmesine Yönelik Teknik Destek