Mühendislik

AQWADEM'in ana faaliyet alanlarından biridir. Su, atıksu ve katı atık sektörleri mühendislik ekibinin başlıca uzmanlık alanıdır. Şirketin avantajı, mühendislik çözümlerinin yanı sıra su ve atık altyapısı alanında yönetimsel bakış açısına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Sunduğumuz değer; en iyi çözümleri bulmak için yerel örneklerle bütünleşen çok yönlü uluslararası deneyimimiz ve bilgimizdir.

AQWADEM; sosyo-ekonomik kalkınma, yaşam kalitesi, sürdürebilir kalkınma açısından önemi giderek artan altyapı hizmetlerini, gerçekleştirdiği önemli projeler ile etkin ve kaliteli çalışmalarıyla başarıyla tamamlamaktadır. Planlamadan, fizibiliteye, projelendirmeden uygulamaya ve kalite kontrollüğüne kadar projelerin her aşamasında uluslararası deneyimlerimizi ve bilgimizi yerelde en uygun çözümü üretmek için kullanıyoruz. Farklı sektörlerle ve farklı hedef grupları ile deneyimlerimiz proje yönetim performansımızda artı bir değer ortaya koymamızı sağlamaktadır.

ULAŞIM

KATI ATIK

SU VE ATIKSU

ÜST YAPI/BİNALAR

Aqwadem Logo

Ulaşım sektöründe AQWADEM özellikle dış finansmanlı projelerde yer almaktadır

ANA HİZMETLERİMİZ

Aqwadem Logo

AQWADEM, güçlü tecrübelerinin olduğu sektörlerden olan katı atık alanında projelerin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli planlama ve fizibilite çalışmalarından başlayarak, mühendislik ve projelendirme, ve sonrasında yapım kontrollüğü ve sözleşme yönetimine kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmetler sunmaktadır.

ANA HİZMETLERİMİZ

Aqwadem Logo

SU VE ATIK SU

AQWADEM, güçlü tecrübelerinin olduğu sektörlerden olan su ve atıksu alanlarında, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli planlama ve fizibilite çalışmalarından başlayarak, mühendislik ve projelendirme ve sonrasında yapım kontrollüğü ve sözleşme yönetimine kadar geniş yelpazede hizmetler sunmaktadır.

ANA HİZMETLERİMİZ

Aqwadem Logo

ÜST YAPI/BİNALAR

AQWADEM, yeni faaliyet alanlarından biri olan bina/üst yapı sektörüne, gerek güçlü uzmanları gerekse uluslararası ve dış finansmanlı projelerde edinilmiş deneyimleri sayesinde hızlı ve birikimli bir giriş yapmıştır. Bina ve üst yapı alanındaki müşterilerimize sahip olduğumuz güçlü kapasite geliştirme deneyimimizi sunmaktayız.

ANA HİZMETLERİMİZ